Mazkur kurs bakalavriat yo'nalishida tahsil olayotgan 2-kurs talabalari uchun mo'ljallangan. Kursning asosiy maqsadi - nemis tilini amaliy o'rganish, eshitib tushunish, o'qib tushunish, yozish, matn bilan ishlash, videomateriallarni ko'rish, ularni tahlil qilish, turli xil mavzular bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, nemis tilida erkin fikrlash, uni bayon etishni mashq qilish va rivojlantirishdan iborat.


Данный курс предназначен для студентов  бакалавриата  3 курса немецкой филологии