FÜR B1 Niveau geeigneter Kurs für die Studierende im 1. und 2. Semester der deutschen Richtung des Institutes

Magistratura talabalari uchun nemis tilini amaliy o'rganish, eshitib tushunish, o'qib tushunish, matn bilan ishlash, film ko'rish va uni tahlil etish, muayyan mavzular bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish. Nemis tilida erkin fikr yuritishni mashq qilish va rivojlantirish.

YEAR 3

Ikkinchi chet tili (nemis tili - Begmatov Q.M.)

YEAR 3

Данный курс предназначен для студентов  бакалавриата  3 курса немецкой филологии

Данный курс предназначен для студентов бакалавриата 4 курса