IV semestr.Lesson 1.Writing

Topic 1."Mass Media". 

1.What's a description paragraph

2.Working with description

3.Describing places,buildings & objects

4.Writing an article  to a newspaper


for 209-group

Diskurs tahlili ingliz filologiyasi 2-kurs talabalalri uchun

ALT:TO 2 year students

Данный курс предназначен для студентов второго курса английской филологии.

Тили ўрганилаётган мамлакат адабиётини ўрганиш юқори малакали мутахассис тайёрлашнинг муҳимомили ҳисобланади. Адабиёт халқнинг миллий характерини билишга, тарих ва маданиятнинг ўзига хослигини ўрганишга ёрдамберади. Шубилан бирга миллат ва элатларнинг яқинлашишига ҳам сабаб бўлади. Бу фан асосида талабалард БуюкБритания ва АҚШ адабиёти жараёнининг мантиқий тарихий ривожланиши ва муҳим ҳодисалари ҳақидаги тасаввурни шакллантиришга қаратилган.

Бунинг учун эса жаҳон адабий жараёни ҳақидаги тасаввурни шакллантиришда бошқа Европа мамлакатлари адабиёти тарихидан келтирилган фактлар ҳам жалб қилинади. Тили ўрганилаётган мамлакат адабиёти талабаларга чет тилидаги танқидий ишлар, бадиий адабиёт билан ишлашдаги ва таржима килишдаги маҳоратини кенгайтиришга, таржимонлик соҳасининг мақсади ва тамойиллари ҳақидаги билимларининг ошишига замин яратади.


By the end of the course students will be able to write a range of text types on the topics in the curriculum for Year 2 to a level corresponding to Band B2 in the CEFR.